Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι

H Ιστοσελίδα www.bartuggi.com είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΙΡΙΑΚΙΔΗ Ο.Ε. με (ΑΦΜ: 081295411, ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) και εδρεύει στην Φιλικής Εταιρείας 55, ΤΚ. 15232, Τηλ: 210 6891902, Fax: 210 6832476.

Η παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας, διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε πριν από την πλοήγησή σας στο www.bartuggi.com και την πραγματοποίηση των αγορών σας. Η πλοήγησή σας στο www.bartuggi.com, καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την εταιρεία μας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς.

Ο επισκέπτης/πελάτης, με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και την περιήγηση στο www.bartuggi.com, δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα σύμβαση καθώς επίσης και να κάνει χρήση του Καταστήματος υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Επίσης, ως επισκέπτης/πελάτης του www.bartuggi.com συμφωνείτε και αποδέχεσθε ότι είσθε οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του www.bartuggi.com, καθώς επίσης και για τη χρήση του λογαριασμού σας BARTUGGI από άλλους – συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που διαμένουν με εσάς και έτσι συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση του www.bartuggi.com, η οποία γίνεται από ανηλίκους χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό BARTUGGI ή το όνομά σας. Η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων και εργαζομένων της, ευθύνεται μόνον για δόλο ή βαριά αμέλεια και μόνον για θετική ζημία και η ευθύνη της αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει την αξία των πωλούμενων Προϊόντων.

Η Εταιρεία και το www.bartuggi.com διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανανεώσουν ή αναβαθμίσουν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του www.bartuggi.com και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του www.bartuggi.com, καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Επίσης, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του www.bartuggi.com να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του www.bartuggi.com. Οι όροι χρήσης θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο www.bartuggi.com. Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρείας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το www.bartuggi.com διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή προς με το www.bartuggi.com εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, Ελλάδος.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Προσωπικά δεδομένα

Η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Εταιρεία τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση το νόμο.

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και διεκπεραίωση της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευρά σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων, όπως το ονοματεπώνυμό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας), η διεύθυνσή σας για την αποστολή της παραγγελίας σας κ. ά. Επίσης, κατά την πλοήγησή σας στο Κατάστημα με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού η Εταιρεία δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον φυλλομετρητή σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου διαδικτύου (IP) για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος επί σκοπώ βελτίωσης των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

Ανήλικοι επισκέπτες του www.bartuggi.com δύναται να έχουν πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, η Εταιρεία διαγράφει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.

Το Κατάστημα επιτρέπει στους επισκέπτες/πελάτες του να έχουν πρόσβαση στο αρχείο όπου τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται κατά τα ανωτέρω και να προβαίνουν σε διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις και προσθήκες των δεδομένων και πληροφοριών που έχουν υποβάλλει σε αυτό.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Στο site περιλαμβάνεται υλικό, trademarks, service marks, trade dress και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην ΑΦΟΙ ΤΙΡΙΑΚΙΔΗ Ο.Ε. και προστατεύεται από το Νόμο. Όλο το περιεχόμενο του site είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΑΦΟΙ ΤΙΡΙΑΚΙΔΗ Ο.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας. Η εμφάνισή του περιεχομένου στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Όρια Ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το www.bartuggi.com, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η ΑΦΟΙ ΤΙΡΙΑΚΙΔΗ Ο.Ε. κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Παραγγελία προϊόντων

Προϋποθέσεις έγκυρης παραγγελίας:

Η υποβολή παραγγελίας Προϊόντων συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των εν λόγω Προϊόντων στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως επισκέπτης/πελάτης. Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς την σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την Εταιρεία δια αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με το Κατάστημα στη διεύθυνση , προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει:

 1. την συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης με τα σωστά στοιχεία. Εάν ο χρήστης τοποθετήσει λάθος στοιχεία διεύθυνσης ή επικοινωνίας τότε η εταιρεία δεν φέρει καμία εκπλήρωση ευθύνη για την μη εκπλήρωση της παραγγελίας του
 2. την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο ταχυμεταφορικής παράδοσης της παροχής,
 3. την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή "ΑΠΟΔΟΧΗ" που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Η ΑΦΟΙ ΤΙΡΙΑΚΙΔΗ Ο.Ε. έχει το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία εάν το προϊόν βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αφού πρώτα ενημερώσει τον αγοραστή μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρα και του επιστρέψει όλο το ποσό που έχει πληρώσει. Τιμές, Κόστος μεταφοράς και χρώματα πωλούμενων προϊόντων.

Τα Προϊόντα είναι άριστης ποιότητας ανταποκρινόμενα στις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και σχεδιασμού BARTUGGI, συσκευάζονται επιμελώς και είναι άμεσα παραδοτέα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Ενδεχομένως να υπάρχουν διαφορές στην εμφάνιση των χρωμάτων των προϊόντων στο site από την πραγματικότητα. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε ένα προϊόν εάν δεν σας αρέσει. Στις τιμές που αναγράφονται κάτω από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%) και αφορούν τα Προϊόντα και τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της Εταιρείας, ενώ το www.bartuggi.com επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές αυτές, δίχως προειδοποίηση.

Εφόσον δηλώσετε σχετικά κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, τα Προϊόντα θα σας αποσταλούν μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) ή μεταφορικής εταιρείας και το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελία σας στον τόπο που έχετε υποδείξει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Ο χρόνος αποστολής των Προϊόντων υπόκειται σε επιφύλαξη σχετικά με τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων στις αποθήκες του Καταστήματος, καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), στην οποία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω email ή τηλεφώνου προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Οι αποστολές στην Ελλάδα γίνονται με την ACS και με πρακτορεία, ενώ οι αποστολές προς το εξωτερικό γίνονται με την ΤΝΤ και με ΕΛΤΑ.

Παραγγελίες αποστέλλονται στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Ρουμανία, Αυστρία. Βέλγιο, Τσεχία, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Δανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Αγγλία, Αλβανία, Κροατία, Εσθονία, Φινλανδία, FYROM, Ιρλανδία, Κύπρο, Ρωσία, Ισραήλ, Τουρκία, Ελβετία, Σουηδία, Σλοβενία, Σερβία, Πορτογαλία, Μάλτα, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λετονία

Το κόστος αποστολής κυμαίνεται ανάλογα με το βάρος και τον όγκο των Προϊόντων που παραγγείλατε, καθώς και του τόπου παράδοσης σας. Στο check out θα υπολογιστεί αυτόματα το κόστος αποστολής της παραγγελίας σας και θα μπορέσετε να το δείτε πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Οι παραγγελίες στην Ελλάδα άνω των 120 ευρώ αποστέλλονται δωρεάν εντός Ελλάδας.

Πληρωμή

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας με τους παρακάτω τρόπους:

 • Με πιστωτική κάρτα.
 • Με αντικαταβολή μετρητών με την παράδοση της παραγγελίας σας. Ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής αφορά μόνο σε παραγγελίες που παραδίδονται εντός Ελλάδος.
 • Με Τραπεζική Κατάθεση στους λογαριασμούς (τα τραπεζικά έξοδα της κατάθεσης επιβαρύνουν τον καταθέτη): ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΒΑΝ: GR8401101780000017844052856 EUROBANK IΒΑΝ: GR2502600060000430201080580

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής της παραγγελίας σας από τα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι. Σε αυτήν την περίπτωση η εξόφληση της παραγγελίας μπορεί να γίνει με πιστωτική κάρτα, με τραπεζική κατάθεση ή αντικαταβολή μετρητά με την παραλαβή και δεν υπάρχει χρέωση μεταφορικών εξόδων ή εξόδων αντικαταβολής.

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα της εκάστοτε παραγγελίας πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια με χρήση πιστωτικής κάρτας οποιασδήποτε τράπεζας μέσω Πρωτοκόλλου Ασφαλείας Τεχνολογίας SSL (Security Certificate & SSL Technology), η επιβεβαίωση της οποίας διεξάγεται μέσω του συστήματος 3D Secure Network της VISA και MASTERCARD.

Το Κατάστημα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών με χρήση της πιστωτικής σας κάρτας. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχει γίνει δόλια χρήση της πιστωτικής σας κάρτας, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματος σας στην Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική σας κάρτα, η οποία οφείλει να διερευνήσει το παράπονο ή την καταγγελία σας. Για το λόγο αυτό έχετε υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθείτε ότι συνέβη το γεγονός αυτό να προβείτε σε ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Υπαναχώρηση- Επιστροφές προϊόντων

Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο , φαξ στο 210 6832476 ή να τηλεφωνήσετε στο 210 6891902. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν που παραλάβατε, oι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, με επιστροφή στο eshop. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αντικείμενα να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα καρτελάκια και τα προστατευτικά σελοφάν των χεριών. Η ευθύνη για την επιστροφή των προϊόντων στις αποθήκες της Bartuggi βαραίνει τον πελάτη. Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να φροντίσετε, ώστε το προϊόν να είναι πολύ καλά συσκευασμένο κατά την επιστροφή του. Όλα τα επιστρεφόμενα αντικείμενα ελέγχονται και εάν δεν πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές δεν θα γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται στους πελάτες. Η Bartuggi δεν καλύπτει το κόστος αποστολής και επιστροφής των αντικειμένων. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που λάβατε λανθασμένο η ελαττωματικό προϊόν.

Κάθε προϊόν που επιστρέφετε πρέπει να συνοδεύεται από την ειδική φόρμα επιστροφών που βρήκατε μέσα στο δέμα της παραγγελίας. Εάν χάσατε τη φόρμα επιστροφών μπορείτε να την τυπώσετε από εδώ. Συμπληρώστε την φόρμα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν και αποστείλετέ μας το αντικείμενο μαζί με την φόρμα στη διεύθυνση:

BARTUGGI HELLAS
ΣΑΜΟΥ 47, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ

Παρακαλούμε να έχετε σημειώσει στη φόρμα εάν επιθυμείτε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση αντικειμένου. Μόλις παραλάβουμε το προϊόν, θα επεξεργαστούμε μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες το αίτημά σας και θα σας αποστείλουμε επιβεβαιωτικό e-mail.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα μπορούν να αλλαχθούν με άλλο είδος, μέγεθος ή χρώμα, ή να σας γίνει επιστροφή χρημάτων. Σε περίοδο εκπτώσεων η επιστροφή χρημάτων, καθώς και η αντικατάσταση με κάποιο άλλο προϊόν γίνεται στην τρέχουσα αξία (εκπτωτική τιμή) των αντικειμένων που επιστρέφονται.

Μόλις παραλάβουμε την επιστροφή σας, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιστροφής της αξίας της. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιστροφή εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής τον οποίο είχατε επιλέξει. Έτσι, το ποσό θα σας επιστραφεί είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας, είτε με κατάθεση του ποσού εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε εφ' όσον είχατε πληρώσει με αντικαταβολή ή με τραπεζική κατάθεση.

Εάν θέλετε να αλλάξετε ένα δώρο, το οποίο αγοράστηκε από το www.bartuggi.com, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 210 6891902 ή στο για να σας εξυπηρετήσουμε. Οι αγορές που έχουν γίνει με κάρτες δώρων ή έχουν αποσταλεί ως δώρα μπορούν να ανταλλάσσονται με άλλα προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να εξαργυρωθούν για μετρητά. Επιστροφές που θα λάβουμε εκτός των όρων της πολιτικής μας δεν θα γίνονται δεκτές.

Ασφάλεια συναλλαγών - Cookies - Σύνδεσμοι

Για την ασφαλή πλοήγησή σας στο www.bartuggi.com, καθώς και για την ασφάλεια των συναλλαγών σας με αυτό, η Εταιρεία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο υιοθετώντας σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς, όπως παραδείγματος χάρη τα υψηλά επίπεδα κρυπτογράφησης τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer) που τίθενται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια εισαγωγής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που προσφέρουν κωδικοποιημένη επικοινωνία 256 bit. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι η ασφαλής πλοήγηση στο Κατάστημα καθώς και η προστασία του κωδικού πρόσβασης στον προσωπικό λογαριασμό σας εξαρτάται και από εσάς.

Στο www.bartuggi.com είναι πιθανό να εντοπίσετε συνδέσμους (link) που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι ή οι οποίες ανήκουν σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Εταιρεία ή το Κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίζεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία και το Κατάστημα ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τη χρήση αυτών από επισκέπτες/πελάτες καθώς αυτές βρίσκονται εκτός Καταστήματος και εκτός ελέγχου της Εταιρείας. Η υπόδειξη των εν λόγω συνδέσμων δεν συνεπάγεται δήλωση της Εταιρείας ως προς την αξιοπιστία, ασφάλεια και περιεχόμενο αυτών, των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών και η χρήση αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/πελατών. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησή σας στους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους ή σε σχέση με συναλλαγές σας με αυτούς παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους διαχειριστές αυτών, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για τους εν λόγω ιστότοπους.

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή. Στη συνέχεια αποστέλλονται πίσω στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ή σε άλλον ιστότοπο που αναγνωρίζει τα συγκεκριμένα cookies.

Τα cookies διευκολύνουν την περιήγησή σας στους διάφορους δικτυακούς τόπους, θυμούνται τις προτιμήσεις σας και γενικά βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη. Φροντίζουν, επίσης, ώστε οι προωθητικές ενέργειες και διαφημίσεις που βλέπετε στο διαδίκτυο να είναι πιο συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας. Δεν ταυτοποιούν προσωπικά τον χρήστη, μόνο τη συσκευή που χρησιμοποιείτε μέσω ενός τυχαία παραγόμενου αναγνωριστικού.

Με τη χρήση του ιστότοπου bartuggi.com δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση και ανάγνωση cookies στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή και στα συνδεδεμένα subdomains και για την πλήρη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών μας.

Τύποι cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο bartuggi.com:

 1. Cookies λειτουργικότητας (απολύτως απαραίτητα): Τα εν λόγω cookies είναι υπεύθυνα για βασικές λειτουργίες του δικτυακού μας τόπου/της εφαρμογής μας. Είναι απαραίτητα για να μπορείτε να περιηγείστε στον ιστότοπο bartuggi.com και να χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά τους, όπως την πρόσβαση σε ασφαλείς ενότητες του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των cookies δεν χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς. Η παροχή των βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών μας δεν είναι δυνατή χωρίς αυτά τα cookies.
 2. Cookies στατιστικής ανάλυσης: Τα εν λόγω cookies βοηθούν την BARTUGGI να βελτιώνει τα ψηφιακά της κανάλια. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με το bartuggi.com συλλέγοντας και υποβάλλοντας πληροφορίες ανώνυμα. γ) Cookies διαφήμισης (στόχευσης): Τα εν λόγω cookies χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας με σκοπό να καταστήσουν τις διαφημίσεις και προσφορές περισσότερο συναφείς και στοχευμένες, να περιορίσουν τις φορές που εμφανίζεται στη συσκευή σας μια προωθητική ενέργεια/διαφήμιση και να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής/προωθητικής καμπάνιας. Εκτός από τα δικά μας cookies, στη συσκευή σας τοποθετούνται για λογαριασμό μας cookies τρίτων διαφημιστικών δικτύων.
 3. Cookies διαφήμισης (στόχευσης): Τα εν λόγω cookies χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας με σκοπό να καταστήσουν τις διαφημίσεις και προσφορές περισσότερο συναφείς και στοχευμένες, να περιορίσουν τις φορές που εμφανίζεται στη συσκευή σας μια προωθητική ενέργεια/διαφήμιση και να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής/προωθητικής καμπάνιας. Εκτός από τα δικά μας cookies, στη συσκευή σας τοποθετούνται για λογαριασμό μας cookies τρίτων διαφημιστικών δικτύων.

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, δεν αποθηκεύουμε ποτέ στα cookies σας πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.

Αν επιθυμείτε να περιορίσετε τα cookies που χρησιμοποιούνται μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στατιστικής ανάλυσης μέσα από τις ρυθμίσεις/επιλογές του προγράμματος περιήγησής σας. Ο ιστότοπος www.aboutcookies.org παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies σε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης.

Διαγωνισμοί

Κατά διαστήματα η BARTUGGI μπορεί να διοργανώνει διαγωνισμούς και κληρώσεις που διέπονται από τους παρακάτω όρους. H Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών.

Δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια / Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής

Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη/διαγωνιζομένου από το Διαγωνισμό με κάθε νόμιμο τρόπο.

Κατά την επικοινωνία της η Διοργανώτρια με το νικητή, θα ζητεί τηλεφωνικά τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες και διευθετήσεις αναφορικά με τα Δώρα (ανακοίνωση, αποστολή Δώρων κλπ.). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματα της εταιρείας, το όνομα του κάθε νικητή. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων λογίζεται ότι δίδει τη συναίνεσή του για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από τον κάθε νικητή την παροχή έγγραφης συγκατάθεσής του, κατά την ελεύθερη και ανεπηρέαστη βούληση εκάστου νικητή, για τη χρήση των ελάχιστων αναγκαίων δεδομένων τους στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με το Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν των Δώρων σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες / χρήστες, μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας
Όλοι οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

 1. Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους,
 2. είναι άνω των 18 ετών,
 3. η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας,
 4. δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου,
 5. δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου,
 6. ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού,

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ολικά ή μερικά, ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων) ολικά ή μερικά, ή να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή με τη λήξη του. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους τυχερούς που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρα του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Επικοινωνία με την εταιρεία

Οποιοσδήποτε επισκέπτης/πελάτη του www.bartuggi.com δύναται να επικοινωνεί με την Εταιρεία τηλεφωνικώς στο 210 6891902 ή ηλεκτρονικά στο , με φαξ στο 210 6832476 ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Εταιρείας Σάμου 47, 15125 Μαρούσι.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας και μάθετε πρώτοι τις προσφορές μας